Utomhuspedagogik

På Backa Friskola anser vi att mycket rörelse, frisk luft och kontakt med naturen är avgörande för både barns och vuxnas välbefinnande och hälsa. Motivation påverkas starkt av det fysiska måendet och vi tror att eleverna både mår bättre och får bättre koncentrationsförmåga och motivation om de också får använda all sin fysiska energi i skolarbetet. Därför försöker vi bygga upp dagen så att det finns en balans mellan teoretiska lektioner och praktiskt lärande, mellan stillhet och rörelse. De små klasserna gör att det blir praktiskt möjligt för lärarna att ha överblick över lektioner som hålls utomhus och tillåter en större flexibilitet vad gäller undervisningsmetoder.

Många av de hälsoproblem som är så vanliga i dagens samhälle, såsom depression, utbrändhet, stress, sömnlöshet, övervikt, koncentrationssvårigheter med mera, kan avhjälpas eller minskas genom fysisk aktivitet och mycket utevistelse. På Backa Friskola tror vi inte på ett skolschema som förutsätter att eleverna sitter stilla inomhus under 90% av sin skoldag. Det är inte hälsosamt för vare sig kropp eller själ och inte heller främjar det lärande. Därför kommer vi att förlägga vissa delar av skolarbetet utomhus och väva in rörelse och fysisk aktivitet i varje dags schema. Det kan vara så enkelt som att ta en paus under lektionen och göra några yoga-rörelser eller dansa loss kroppen, att ha avslappning efter lunch eller inleda en lektion med en kort mindfulness-meditation.

På Backa Friskola strävar vi efter att maximera vårt användande av lokalsamhället och närmiljön i undervisningen. Ute i naturen och i samhället finns oändliga möjligheter till upptäckande, experiment och lärande. Vår grundtanke är att allt som går att uppleva i verkligheten också bör upplevas i verkligheten, hellre än att bara läsa om det i en bok. att arbeta för en balanserad kombination av teoretiskt och praktiskt lärande är viktigt för oss.