Pedagogik

Fokus för skolans arbete är läroplanens centrala innehåll och kunskapsmål och all undervisning planeras så att eleverna skall få möjligheter att utvecklas i riktning mot målen. Våra lärare låter sig inspireras av progressiva teorier och pedagogisk forskning, med syfte att skapa en pedagogisk modell som inspirerar och aktiverar eleverna. Målet är ett lustfyllt lärande på djupet och att eleverna får utveckla de kompetenser och förmågor som de behöver för ett rikt och givande vuxenliv.

Aktiva elever

Backa Friskolas pedagogik bygger på idén att kunskaper behöver förankras praktiskt för att sjunka in på djupet och att lärande som har en koppling till den verklighet som eleverna möter i sin vardag blir mer begriplig och motiverad. Aktiva elever som söker kunskap med ledning och stöd från engagerade lärare, är det vi strävar efter.

På Backa Friskola anser vi att ett paradigmskifte inom undervisning är nödvändig och vi vill bidra till detta skifte. Pedagogiken kommer därför att vara innovativ och nytänkande. Vi anställer lärare som vill använda sin pedagogiska kompetens, kunnande och erfarenhet för att undersöka nya, alternativa sätt att lära och som inte är nöjda med att upprepa föregående generationers pedagogiska arbetssätt.