Föreningens vision

Visionen

Alla barn växer upp som hela individer, med medvetenhet om och förmåga att uttrycka alla aspekter av sitt varande – det mentala, det fysiska, det emotionella och det själsliga.

Alla barn kan välja en skola där de upplever glädje, kreativitet, inspiration, lust att lära, trygghet, gemenskap, skönhet, utveckling och frihet att vara sig själva.

Uppdraget

Att starta och driva skolor och förskolor vilka

  • genom sin grundinställning visar alla barn att de är värdefulla och kompetenta individer
  • erbjuder barn och personal verktyg som bidrar till självinsikt, hälsa, livsbejakande kommunikation och konstruktivt samarbete
  • uppmuntrar ett aktivt och lustfyllt lärande där barn ges tillfälle att nyfiket utforska och påverka sin omvärld samt utveckla de kompetenser och förmågor som de behöver för ett rikt och givande vuxenliv
  • är ekologiskt medvetna och så hållbara som möjligt
  • utforskar och lär ut de verktyg och tekniker som finns för att bygga och utveckla ett allt mer ekologiskt och hållbart samhälle
  • visar på fungerande alternativa pedagogiska metoder och verkar som inspirationskällor för andra skolor, både statliga och fristående.