En Ekologisk Skola

Ekologi och hållbarhet är centralt för Backa Friskola. Vi vill vara med och bidra till en mer hållbar framtid för samhället. Vi gör detta genom att medvetandegöra för våra elever hur våra val och handlingar påverkar miljön, genom att studera och använda hållbara tekniker och innovationer, genom att diskutera medveten konsumtion, och genom att göra allt vi kan för att minska skolans negativa miljöpåverkan.

Viktiga delar i detta är den mat vi äter, de produkter vi väljer att köpa och hur vi hanterar avfall.

Maten

Skolans kök serverar hemlagad mat som är näringsrik, helt ekologisk och sockerfri. Gaja, vår kökschef med 15 års erfarenhet i vego-matlagning, inspirerar både elever och föräldrar med hälsosam och smakrik mat. Med en vegetarisk inriktad meny visar Gaja att skolmaten i Sverige kan vara av hög kvalitet, lokalt odlad och god. Vi lagar maten från grunden och vi samarbetar med lokala bönder. På det sättet skapar vi omtanke kring miljö, hälsa och hållbarhet. Hälsans och framtidens väg! 

Elever har möjlighet att vara med vid matlagning och bakning. De får även lära sig att förädla det som vi själva odlar. Vi vill förmedla kunskap om och förståelse för var vår mat kommer ifrån, vad den innehåller och hur den påverkar vår hälsa och vårt ekosystem.

Egna odlingar

På skolan har vi skogsträdgård och odlingar. Vår skickliga trädgårdsmästare Annie håller trädgårdslektion med eleverna varje vecka. Genom att delta i odling lär sig eleverna på ett naturligt sätt om årstidernas växlingar, naturens rytmer och ekosystemet som vi är del av. Kunskap om växter och djur, samt hur man odlar och sköter dessa vill vi förmedla på ett mycket konkret och jordnära sätt.

Miljöpolicy

Vi strävar efter att vara medvetna som konsumenter och att minimera onödiga inköp, resursslöseri och långa transporter. Vårt mål är att inredning och pedagogiskt material på skolan skall vara giftfritt och av naturmaterial, helst ekologiskt producerat. Att köpa begagnat kan också vara ett sätt att minska miljöpåverkan och att eleverna får lära sig återanvända och tänka kreativt kring återanvändning är viktigt för oss. Vi använder ekologisk färg till väggarna, möbler av trä, textilier av ull, bomull eller lin och tallrikar av bambu. Vi undviker så långt det går produkter av plast och vi använder alltid ekologiska och giftfria rengöringsmedel och hygienprodukter. På Backa Friskola är vi noga med sopsortering och med att lära eleverna att spara på resurser, att ta hand om sina material och att inte slänga mat i onödan.