En Ekologisk Skola

Ekologi och hållbarhet är centralt för Backa Friskola. Vi vill vara med och bidra till en mer hållbar framtid för samhället. Vi gör detta genom att medvetandegöra för våra elever våra val och hur de påverkar miljön och diskutera medveten konsumtion samt minska skolans negativa miljöpåverkan. Viktiga delar i detta är den mat
vi äter, de produkter vi väljer att köpa och hur vi hanterar avfall.

Maten

Skolans kök serverar hemlagad mat som är näringsrik och helt ekologisk. Med en vegetarisk inriktad meny visar Backa Friskola att skolmaten i Sverige kan vara av hög kvalitet, lokalt odlad och god. Vi lagar maten från grunden och på det sättet skapar vi omtanke kring miljö, hälsa och hållbarhet.Vi vill förmedla kunskap om och förståelse för var vår mat kommer ifrån, vad den innehåller och hur den påverkar vår hälsa och vårt ekosystem.

Egna odlingar

På skolan har vi skogsträdgård och odlingar. Vår skickliga trädgårdsmästare Annie håller trädgårdslektion med eleverna varje vecka. Genom att delta i odling lär sig eleverna på ett naturligt sätt om årstidernas växlingar och ekosystemet.

Miljöpolicy

Vi strävar efter att vara medvetna som konsumenter och att minimera onödiga inköp, resursslöseri och långa transporter. Vårt mål är att inredning och pedagogiskt material på skolan skall vara giftfritt. Vi undviker så långt det går produkter av plast och vi använder alltid ekologiska och giftfria rengöringsmedel och hygienprodukter. På Backa Friskola är vi noga med sopsortering och med att lära eleverna att spara på resurser.