Välkommen till en skola som sätter barnens inre utveckling i fokus! 

På Backa Friskola lägger vi grunden för ett livslångt lärande.

Hos oss upplever elever glädje, trygghet, gemenskap och frihet att vara sig själva.

Skolans vackra trädgård inspirerar och lär elever om naturens kretslopp, odling, hållbarhet och ekologiska tekniker.

Läs mer om vår vision och pedagogiska idé.

ekologisk skola

Genom att medvetandegöra för våra elever hur våra val och handlingar påverkar miljön, servera ekologisk & vegetarisk mat och inkludera barnen i våra egna odlingar bidrar vi till en mer hållbar framtid!

Vi förespråkar Holism, vilket innebär att vara medveten om hur allting hänger samman. Kropp, sinne, känslor och själ är djupt sammanlänkande.

Ämnesövergripande pedagogik

Vi tror att eleverna kan få en djupare förståelse och en rikare kunskap om de får arbeta tematiskt. Det är även viktigt för oss att det finns en balans mellan teoretiska lektioner och praktiskt lärande. Via rörelse, frisk luft och kontakt med naturen stöttar vi barnens välbefinnande och hälsa.

NVC

För oss på Backa är NVC – Non Violent Communication – ett viktigt och centralt verktyg i all kommunikation mellan människor, stora som små. Att använda sig av NVC innebär att träna sin förmåga till empatiskt lyssnande och att tydligt uttrycka sina känslor och behov.

VÅR VÄRDEGRUND

  • Hållbarhet –  för både miljö och människa.
  • Utrymme – för hela människan och varje individ.
  • Kontakt – genom ärlig och respektfull kommunikation.
  • Delaktighet – vi skapar och formar vår skola tillsammans.

Under den tid vårt ena barn har gått på Backa Friskola har vi kommit att förknippa skolan med ett helhetstänk kring lärande i en trygg miljö och med en oerhört engagerad personal. Vi kan varmt rekommendera Backa Friskola!

Ellen och Birger Tågmark, föräldrar till elev i klass 5-8

“Varje barn kan få utrymme att känna sig fri att få vara sig själv. Vi anpassar lärmiljön efter de egenskaper som vi ser hos barnen.”

Hanna Tietze, lärare klass 1-2

“Det är ingen mobbning på skolan. Man behöver inte bete sig eller vara på ett speciellt sätt. Man kan vara som man är och bli accepterad för det.”

Malva Johansson, elev klass 5-8

“Jag har mina barn på Backa för att jag tror på skolans profil och värderingar. Skolan har små klasser med bra individanpassning, det råder en stor acceptans av olikheter bland eleverna och mina barn trivs väldigt bra på skolan.”

Stephanie Meyer, förälder till 2 elever i klass 5-8

Backa Förskola och Friskola är ett levande exempel på den enorma potential och utmaning inre och yttre omställning är. Jag jobbar på Backa för att det är en plats där vi experimenterar, drömmer och växer tillsammans och genom det skapar vi den hållbara och fredliga värld vi vill leva i.

Itza Orozco Svensson, kurator Backa Friskola