Vision och Pedagogik

Backa Friskola följer liksom alla andra svenska skolor Skollagen och Läroplanen från 2011.

Vi har samma krav på oss som kommunala skolor och vi arbetar mot samma mål.

Vår vision och vår profil gör att vi ibland använder nya metoder för att nå läroplanens mål och att vi också erbjuder våra elever ytterligare dimensioner i undervisningen.

FÖRENINGENS VISION

Ekologisk mat och miljö

ETT Holistiskt förhållningssätt

NVC

Engagerade lärare och små klasser

Utomhuspedagogik och rörelsE

Normkritisk pedagogik

Ämnesövergripande pedagogik

Nytänkande pedagogik

SKOLANS PROFIL