Vision och Pedagogik

Backa Friskola följer liksom alla andra svenska skolor Skollagen och Läroplanen från 2011.

Vi har samma krav på oss som kommunala skolor och vi arbetar mot samma mål.

Vår vision och vår profil gör att vi ibland använder nya metoder för att nå läroplanens mål och att vi också erbjuder våra elever ytterligare dimensioner i undervisningen.