Vision och Pedagogik

Backa Friskola följer liksom alla andra svenska skolor Skollagen och Läroplanen från 2022.
Vi har samma krav på oss som kommunala skolor och vi arbetar mot samma mål.
Vår vision och vår profil gör att vi ibland använder nya metoder för att nå läroplanens mål
och att vi också erbjuder våra elever ytterligare dimensioner i undervisningen.

FÖRENINGENS VISION

SKOLANS PROFIL

Engagerade lärare och små klasser

Ekologisk mat och miljö

ETT Holistiskt förhållningsätt

Utomhus-pedagogik och rörelsE

Ämnesöver-gripande pedagogik

Normkritisk pedagogik

Nytänkande pedagogik

NVC