Ämnesövergripande pedagogik

På Backa Friskola arbetar vi för att varje elev skall få utvecklas i sin egen takt och skall få de utmaningar, stöd och träning som ger förutsättningar att utveckla sina förmågor och att uppnå läroplanens ämnesmål. Vi menar att läroplanens mål bäst kan mötas genom en ämnesövergripande och tematisk pedagogik vilket vi nu med skolinspektionens godkännande kan utöva.

Vi tror att eleverna kan få en djupare förståelse och en rikare kunskap om de får arbeta tematiskt. Detta innebär att ibland arbeta med projekt där flera olika ämnen vävs ihop till en helhet, istället för att separera ämnena i schemat. I kärnämnen såsom språk och matte har vi också alltid koncentrerade lektioner för att förankra baskunskaperna som behövs för att kunna arbeta mer projektbaserat, till exempel att kunna läsa, skriva och räkna.

Det projektbaserade lärandet har många fördelar: Det förutsätter samarbete och dialog och ger eleverna stor möjlighet att vara med och påverka inriktning efter intresse och att ta ansvar för sitt eget lärande. Genom ett tematiskt arbetssätt lär sig eleverna mer än bara ytliga faktakunskaper. De lär sig också att arbeta självständigt, att samarbeta, att förstå sammanhang, att resonera, analysera och argumentera – viktiga mål enligt läroplanen.