Välkommen till Värmlands enda ekologiska och giftfria förskola!

Backa Förskola erbjuder en hemtrevlig och trygg miljö. Små barngrupper och närhet till naturen.

Vi arbetar just nu med att uppdatera vår hemsida. Under tiden kan du kontakta oss för mer information eller för att boka ett besök.


EKOLOGISK, GIFTFRI FÖRSKOLA

Backa Förskola serverar vegetarisk mat som är hemlagad, ekologisk och sockerfri. Inredning, material och leksaker på förskolan är giftfria och av naturmaterial, så hållbart och ekologiskt som möjligt. Hållbarhet och medveten konsumtion är viktigt för oss och vi vill tillsammans med barnen arbeta för en mer hållbar framtid.

NVC

För oss på Backa Förskola är NVC – Non Violent Communication – ett viktigt och centralt verktyg i all kommunikation mellan människor, stora som små. Att använda sig av NVC innebär att träna sin förmåga till empatiskt lyssnande och att tydligt uttrycka sina känslor och behov.


HÖG PERSONALTÄTHET

På Backa Förskola satsar vi på personal som har ett starkt engagemang för barnen och som verkligen tar sig tid att se och lyssna till varje barn. För att det skall finnas utrymme för varje barns individuella utveckling och behov håller vi en hög personaltäthet.

VÅR VÄRDEGRUND

På Backa Förskola ser vi alla barn som unika och kompetenta. Vi strävar efter att varje barn skall få utveckla:

  • Stark självkänsla och tro på sitt eget värde som en unik individ
  • Självinsikt och förmåga att uttrycka sina behov och att stå upp för sig själva
  • Tilltro till och respekt för sina medmänniskor
  • Förmåga att kommunicera och samarbeta med andra
  • Förmåga att uttrycka alla aspekter av sitt varande
  • Livslust, glädje och en lust att lära, utforska och skapa
  • Verktyg som stödjer ett liv i hälsa och välmående på alla plan; själsligt, emotionellt, mentalt och fysiskt

KORT OM BACKA FÖRSKOLA

Backa Förskola startades 1 feb 2015 och har idag plats för 30 barn i åldrarna 1 – 6 år. I barngruppen arbetar 7 personal och i köket har vi vår egen kock som lagar ekologisk, vegetarisk kost.

Backa Förskola ligger i Molkom, Värmland, i en gammal skolbyggnad med en härligt lummig trädgård, egna odlingar och med sjö och skog alldeles inpå knuten.

Backa Förskola drivs av Nyed Friskola Ekonomisk Förening, som också driver en fristående grundskola F-9 samt fritidshem i Molkom. Läs mer på Grundskolans hemsida.

FÖR FÖRÄLDRAR

Här kan du som är förälder få aktuell information om vad som är på gång på förskolan, samt anmäla ledighet eller ändrat schema för ditt barn.

Under den tid vårt ena barn har gått på Backa Friskola har vi kommit att förknippa skolan med ett helhetstänk kring lärande i en trygg miljö och med en oerhört engagerad personal. Vi kan varmt rekommendera Backa Friskola!

Ellen och Birger Tågmark, föräldrar till elev i klass 5-8

“Varje barn kan få utrymme att känna sig fri att få vara sig själv. Vi anpassar lärmiljön efter de egenskaper som vi ser hos barnen.”

Hanna Tietze, lärare klass 1-2

“Det är ingen mobbning på skolan. Man behöver inte bete sig eller vara på ett speciellt sätt. Man kan vara som man är och bli accepterad för det.”

Malva Johansson, elev klass 5-8

“Jag har mina barn på Backa för att jag tror på skolans profil och värderingar. Skolan har små klasser med bra individanpassning, det råder en stor acceptans av olikheter bland eleverna och mina barn trivs väldigt bra på skolan.”

Stephanie Meyer, förälder till 2 elever i klass 5-8

Backa Förskola och Friskola är ett levande exempel på den enorma potential och utmaning inre och yttre omställning är. Jag jobbar på Backa för att det är en plats där vi experimenterar, drömmer och växer tillsammans och genom det skapar vi den hållbara och fredliga värld vi vill leva i.

Itza Orozco Svensson, kurator Backa Friskola