Historia

Föreningen

2014 bildade Gaja, Ida, Stephanie, Malina och Nova Nyed Friskola Ekonomisk Förening, med det långsiktiga målet att starta och driva fristående skolor och förskolor runt om i Sverige. Läs gärna föreningens stadgar.

Vägen fram mot att starta och utveckla en välfungerande förskola har varit arbetsam och utmanande, med mycket praktiskt slit med lokaler, utemiljö och organisation. Styrelsemedlemmarna har arbetat helt ideellt de första 2 åren och även föräldrar har hjälpt och stöttat förskolan på många sätt. Vår fantastiska personal har startat upp en helt ny verksamhet från scratch! Byggt upp rutiner, utformat pedagogiken, tagit emot fler och fler barn, stått ut med tillbyggnationer och mycket annat. Tack vare allas arbete och tålamod har vi nu en förskola som vi verkligen är stolta över. Och som vi så klart kommer att fortsätta utveckla och förbättra.

Snabb tillväxt sedan 2015

De första stegen togs då Backa Förskola öppnades i februari 2015. Förskolan hade då 6 barn men har vuxit snabbt och har idag 30 barn inskrivna. Redan har flera familjer flyttat till Molkom för att förskolan finns och vi tror och hoppas att den här unika förskolan, och skolan vi skall starta även fortsatt kommer att utgöra en anledning för barnfamiljer att flytta till Molkom med omnejd. År 2017 fick Backa Förskola det bästa resultatet bland alla kommunens förskolor i Karlstad kommuns kund och brukarundersökning!

Lokaler och Trädgård

Förskolan startades i en lokal i en av byggnaderna i den nedlagda Graningeskolan som ligger centralt i Molkom. Ganska snart hade vi vuxit ur utrymmet och 3 nya rum byggdes och inreddes i september 2015. Nu fick barnen bättre plats att leka på och mer utrymme för olika typer av pedagogiska aktiviteter och vila. Köket renoverades i December 2015 och i September 2016 fick vi en ny stor hall och i januari 2018 öppnade vi upp med ytterligare en ny lokal så att vi kunde utöka till 30 platser.

Trädgården och utemiljön är ett pågående projekt och förbättras hela tiden. Redan från första våren anla vi våra egna odlingar där barnen kan vara med och odla grönsaker till köket. Våren 2017 anlas mer grönsaksland och en skogsträdgård. Vi har också byggt en altan och ett utekök och har planer på att bygga ett uteklassrum och en klätterställning. Ansökan om medel för skolgårdsutveckling lämnades till Boverket i Mars 2017.