Lustfyllt lärande

Förskolan skall vara en plats för lärande och utveckling genom lek, utforskande och gemenskap. På Backa Förskola tror vi på alla barns innebende lust att lära och vi inspirerar barnen att upptäcka denna lust så att de utvecklas i riktning mot läroplanens mål.

Vi spenderar stor del av dagen utomhus eftersom det finns oändliga möjligheter till lärorikt upptäckande i trädgården och naturen runt omkring. Vi tror att mycket rörelse och kontakten med naturen främjar välmående och häsla. Genom att barnen får vara med och odla grönsaker, ta hand om trädgården, laga mat, måla och bygga förankras också lärandet på ett praktiskt och meningsfullt sätt.

Genom olika former av skapande aktiviteter, musik, drama, sång och dans uppmuntras barnen att utveckla sin inneboende kreatvitet och förmåga att uttrycka sig på många olika sätt. Vi utforskar tillsammans med barnen olika teman och barnen får också möjlighet att vara med och påverka vad vi lär oss och hur. Ibland har vi veckolånga teman, ibland fokuserar vi på ett större tema under en längre tid, se respektive veckoschema för mer detaljer om våra aktiviteter.