Vår värdegrund

På Backa Förskola ser vi alla barn som unika och kompetenta. Vi strävar efter att varje barn skall få utveckla:

  • Stark självkänsla och tro på sitt eget värde som en unik individ
  • Självinsikt och förmåga att uttrycka sina behov och att stå upp för sig själva
  • Tilltro till och respekt för sina medmänniskor
  • Förmåga att kommunicera och samarbeta med andra
  • Förmåga att uttrycka alla aspekter av sitt varande
  • Livslust, glädje och en lust att lära, utforska och skapa
  • Verktyg som stödjer ett liv i hälsa och välmående på alla plan; själsligt, emotionellt, mentalt och fysiskt