Klagomålshantering

Synpunkter och klagomål

För synpunkter och klagomål kring den pedagogiska verksamheten eller ert barns trygghet, trivsel och utveckling på förskolan vänder ni er i första hand till den pedagog som är ansvarig för ert barns grupp. Kontakta pedagog via mail eller be om att få ett möte.

Om ni upplever att era klagomål inte blir hörda eller att personal inte vidtar lämpliga åtgärder vänder ni er till rektor på mail info@backafriskola.se. 

För synpunkter och klagomål angående rektor eller huvudman vänder ni er till styrelsen på mail styrelsen@backafriskola.se 

Om ni anser att huvudmannen missköter sitt åtagande och om huvudmannen inte lyssnar på era klagomål och vidtar lämpliga åtgärder har ni möjlighet att vända er till kommunen med klagomål. Kommunen kan då utreda om huvudmannen följer de lagar och förordningar som gäller för förskola. Detta är den sista instansen och vi förutsätter att ni först försöker att lösa ev. problem genom dialog med personal, rektor och/eller styrelsen.

Har ni synpunkter och klagomål är det viktigt att ni ber om ett möte eller skickar det via e-post. Ta inte upp synpunkter eller klagomål när barn är i närheten. Tänk också på att personalen inte kommer att diskutera andra barn än dina egna med dig. 

Om du önskar lämna synpunkter anonymt kan ni skicka ett brev per post till Rektor, Backa Förskola, Skolgatan 7, 655 60 Molkom. 

Försök att uttrycka kritik, önskningar och behov på ett tydligt och konkret sätt.