schematider

Schema för läsår 21/22

Klass F-1 och klass 2

Måndag –fredag 8.15 – 13.15

klass 3

Måndag, onsdag, torsdag, fredag 8.15 – 13.15

Tisdag 8.15 – 14.20

Klass 4-5

Måndag, onsdag, fredag 8.15 – 13.15

Tisdag, torsdag 8.15 – 14.20

Klass 7-9

Måndag 8.15 – 14.30

Tisdag 8.15 – 14.30

Onsdag 8.15 – 15.25

Torsdag 8.15 – 14.35

Fredag 8.15 – 14.30

Om Admentum

Vår digitala skolplattform Admentum underlättar för vårdnadshavare och elever att följa skolarbetet och kunskapsutveclkingen. Det är ett enkelt program som är utformat för att förenkla kommunikation mellan skolan och hemmet. Det finns både som app till telefonen och som web-baserat program. 

I Admentum hittar elever och vårdnadshavare all information om schema, planeringar, lektioner, uppgifter, prov och läxor. Här gör vårdnadshavare frånvaroanmälan samt ansöker om ledighet. Det går att kommunicera med lärarna via Admentum samt att följa elevernas utveckling gällande omdömen, individuella utvecklingsplaner och betyg.