Om förskolan

Backa Förskolas profil

  • Ekologisk mat och miljö
  • Non Violent Communication
  • Holistiskt förhållningssätt
  • Mindfulness och Yoga
  • Utomhuspedagogik och rörelse
  • Normkreativ pedagogik
  • Inspiration från Reggio Emilia

Läs mer om vad detta innebär för oss under respektive rubrik!