Vision för utemiljön

Utemiljön på Backa Friskola inbjuder till lek, lärande, rörelse, samskapande, kreativitet, utforskande, äventyr och vila. Skolans trädgård inspirerar elever och personal och lär elever om naturens kretslopp, odling, hållbarhet och ekologiska tekniker. Utemiljön underlättar för personalen att bedriva undervisning utomhus och möjliggör att eleverna utvecklar kontakt med och respekt för naturen och elementen.

Vår vision är att utemiljön också kommer att bli en inspiration för andra skolor och organisationer. Vi kommer att erbjuda studiebesök, konsultation och utbildning till skolor som vill använda sig mer av utomhuspedagogik och vill utveckla en grönare skolgård.

VILL DU HJÄLPA BACKA FRISKOLA ATT FullFÖLJA VÅR GRÖNA DRÖM?

Du kan donera med kort, SWISH eller banköverföring genom att klicka på knappen nedan.

Du kommer att få ett kvitto på din donation när du är klar.

En anonym sponsor deltar i denna kampanj genom att dubbla alla donationer upp till max 10 000 euro (+/- 100 000 kr).
Vi kommer att uppdatera det totala beloppet en gång i veckan.

[give_form_goal id=”8403″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” module_text_align=”left” text_orientation=”left” custom_margin=”40px|||||” global_colors_info=”{}”][/give_form_goal]

Hur ska vi använda donationerna?

Samhällsvärden

Backa Friskola vill bidra till ett hållbart samhälle genom att bli en inspiration för andra skolor och för det lokala samhället. Vi ser att vår skolgård kan erbjuda inspiration till andra att

  • leva ett liv mer i samklang och kontakt med naturen
  • minska konsumtionshets
  • vidga perspektiven kring lärande och lärmiljöer – att lärande också sker utanför klassrummets fyra väggar och att utomhuspedagogik kan främja elevers hälsa och välmående

Backa Friskola vill bidra till Molkoms närsamhälle genom att erbjuda

  • en naturlig och vacker lekplats för allmänheten
  • en plats där familjer kan mötas och skapa sociala kontakter
  • en skolgård med trädgårdspedagog som kan bjuda in klasser från andra skolor och förskolor att lära sig om naturens kretslopp, odling, hållbarhet och friluftsliv
[image_hotspot_parent image=”https://www.backafriskola.se/wp-content/uploads/2022/03/BackaMapWeb.png” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” z_index=”0″ global_colors_info=”{}”][image_hotspot_child pointer_icon=”p||divi||400″ pointer_vertical_position=”14.9%” pointer_horizontal_position=”43.4%” tooltip_click_hover_static=”dih-tooltip-click” image=”https://www.backafriskola.se/wp-content/uploads/2022/06/klätterställning.webp” title=”Klättersexkant Hög” desc=” ” icon_color=”#FFFFFF” use_circle=”on” circle_color=”#e09900″ circle_padding=”5px” icon_font_size=”20px” tooltip_width=”300px” modal_overlay=”rgba(0,0,0,0.53)” tooltip_image_alignment=”center” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/image_hotspot_child][image_hotspot_child pointer_icon=”p||divi||400″ pointer_vertical_position=”36%” pointer_horizontal_position=”20.7%” tooltip_click_hover_static=”dih-tooltip-click” image=”https://www.backafriskola.se/wp-content/uploads/2022/03/7070018-origpic-a45a1e.jpeg” title=”Linbana” desc=” ” icon_color=”#FFFFFF” use_circle=”on” circle_color=”#e09900″ circle_padding=”5px” icon_font_size=”20px” tooltip_width=”300px” modal_overlay=”rgba(0,0,0,0.53)” tooltip_image_alignment=”center” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/image_hotspot_child][image_hotspot_child pointer_icon=”p||divi||400″ pointer_vertical_position=”56.4%” pointer_horizontal_position=”59.5%” tooltip_click_hover_static=”dih-tooltip-click” image=”https://www.backafriskola.se/wp-content/uploads/2022/03/168032017-origpic-9ea4c1.jpeg” title=”Gungställning med kompisgunga” desc=” ” icon_color=”#FFFFFF” use_circle=”on” circle_color=”#e09900″ circle_padding=”5px” icon_font_size=”20px” tooltip_width=”300px” modal_overlay=”rgba(0,0,0,0.53)” tooltip_image_alignment=”center” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/image_hotspot_child][image_hotspot_child pointer_icon=”p||divi||400″ pointer_vertical_position=”68%” pointer_horizontal_position=”57.7%” tooltip_click_hover_static=”dih-tooltip-click” image=”https://www.backafriskola.se/wp-content/uploads/2022/03/greenhouse.png” title=”Växthus & utomhusklassrum” desc=” ” icon_color=”#FFFFFF” use_circle=”on” circle_color=”#e09900″ circle_padding=”5px” icon_font_size=”20px” tooltip_width=”300px” modal_overlay=”rgba(0,0,0,0.53)” tooltip_image_alignment=”center” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/image_hotspot_child][image_hotspot_child pointer_icon=”p||divi||400″ pointer_vertical_position=”47.1%” pointer_horizontal_position=”67.8%” tooltip_click_hover_static=”dih-tooltip-click” image=”https://www.backafriskola.se/wp-content/uploads/2022/03/kitchenterras.png” title=”Trädäck matsalen” desc=” ” icon_color=”#FFFFFF” use_circle=”on” circle_color=”#e09900″ circle_padding=”5px” icon_font_size=”20px” tooltip_width=”300px” modal_overlay=”rgba(0,0,0,0.53)” tooltip_image_alignment=”center” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/image_hotspot_child][image_hotspot_child pointer_icon=”p||divi||400″ pointer_vertical_position=”43.5%” pointer_horizontal_position=”73.6%” tooltip_click_hover_static=”dih-tooltip-click” image=”https://www.backafriskola.se/wp-content/uploads/2022/03/matsal-gron.png” title=”Gräsytan Matsalen” desc=” ” icon_color=”#FFFFFF” use_circle=”on” circle_color=”#e09900″ circle_padding=”5px” icon_font_size=”20px” tooltip_width=”300px” modal_overlay=”rgba(0,0,0,0.53)” tooltip_image_alignment=”center” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/image_hotspot_child][image_hotspot_child pointer_icon=”p||divi||400″ pointer_vertical_position=”65.3%” pointer_horizontal_position=”67.7%” tooltip_click_hover_static=”dih-tooltip-click” image=”https://www.backafriskola.se/wp-content/uploads/2022/03/matsal-front.png” title=”Södervägg Matsalen” desc=” ” icon_color=”#FFFFFF” use_circle=”on” circle_color=”#e09900″ circle_padding=”5px” icon_font_size=”20px” tooltip_width=”300px” modal_overlay=”rgba(0,0,0,0.53)” tooltip_image_alignment=”center” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/image_hotspot_child][image_hotspot_child pointer_icon=”p||divi||400″ pointer_vertical_position=”51.4%” pointer_horizontal_position=”21.1%” tooltip_click_hover_static=”dih-tooltip-click” image=”https://www.backafriskola.se/wp-content/uploads/2022/06/skogsträdgård.jpeg” title=”Skogsträdgård” desc=” ” icon_color=”#FFFFFF” use_circle=”on” circle_color=”#e09900″ circle_padding=”5px” icon_font_size=”20px” tooltip_width=”300px” modal_overlay=”rgba(0,0,0,0.53)” tooltip_image_alignment=”center” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/image_hotspot_child][image_hotspot_child pointer_icon=”p||divi||400″ pointer_vertical_position=”63.2%” pointer_horizontal_position=”14.2%” tooltip_click_hover_static=”dih-tooltip-click” image=”https://www.backafriskola.se/wp-content/uploads/2022/06/utekök.webp” title=”Utekök” desc=” ” icon_color=”#FFFFFF” use_circle=”on” circle_color=”#e09900″ circle_padding=”5px” icon_font_size=”20px” tooltip_width=”300px” modal_overlay=”rgba(0,0,0,0.53)” tooltip_image_alignment=”center” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/image_hotspot_child][image_hotspot_child pointer_icon=”p||divi||400″ pointer_vertical_position=”82.1%” pointer_horizontal_position=”40.5%” tooltip_click_hover_static=”dih-tooltip-click” image=”https://www.backafriskola.se/wp-content/uploads/2022/06/förskolan-altan.jpeg” title=”Förskolan Altan” desc=” ” icon_color=”#FFFFFF” use_circle=”on” circle_color=”#e09900″ circle_padding=”5px” icon_font_size=”20px” tooltip_width=”300px” modal_overlay=”rgba(0,0,0,0.53)” tooltip_image_alignment=”center” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/image_hotspot_child][image_hotspot_child pointer_icon=”p||divi||400″ pointer_vertical_position=”34.6%” pointer_horizontal_position=”67.9%” tooltip_click_hover_static=”dih-tooltip-click” image=”https://www.backafriskola.se/wp-content/uploads/2022/06/permakultur-bäddar-entré-skolan.webp” title=”Permakultur entré skolan” desc=” ” icon_color=”#FFFFFF” use_circle=”on” circle_color=”#e09900″ circle_padding=”5px” icon_font_size=”20px” tooltip_width=”300px” modal_overlay=”rgba(0,0,0,0.53)” tooltip_image_alignment=”center” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/image_hotspot_child][/image_hotspot_parent]

Elevvärden

Elevernas delaktighet och inflytande är viktigt för oss på Backa Friskola. Eleverna har varit med och tagit fram planen för skolgårdens utveckling. De har röstat fram vilken typ av lekutrustning de vill ha på sin skolgård och de har stor möjlighet att påverka hur utemiljön utvecklas och används. Eleverna är väldigt kreativa och påhittiga när det gäller att använda hela skolgården och alla material som finns tillgängligt på gården i sin lek.

Forskning visar att rörelse, frisk luft och kontakt med naturen är avgörande för både barns och vuxnas välbefinnande och hälsa. Många av de hälsoproblem som är vanliga bland unga idag, såsom övervikt, depression, stress och ångest kan minskas genom fysisk aktivitet och utevistelse. Motivationen påverkas starkt av måendet och vi märker att eleverna får bättre koncentrationsförmåga och kunskapsinhämtning när de också är fysiskt aktiva under skoldagen.

Hur vi använder donationerna

Installation  Kostnad När
Linbana 83 000 kr. 2022
Växter, buskar och träd 20 000 kr. 2022-2023
Kompisgunga 28 000 kr. 2023
Altan och utomhusscen vid matsalen 60 000 kr. 2024
Växthus 230 000 kr. 2025
  421 000 kr.  

Senaste donationer

[give_donor_wall show=”6″ orderby=”post_date” columns=”3″ avatar=”off” company=”on” time=”off” comments=”off” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” custom_padding=”||||false|false” global_colors_info=”{}”][/give_donor_wall]