Föreningens vision

Visionen

Alla barn växer upp som hela individer, med medvetenhet om, tillgång till, och förmåga att uttrycka, alla aspekter av sitt varande.

Alla barn i Sverige kan välja en skola där de upplever glädje, kreativitet, inspiration, lust att lära, trygghet, gemenskap, skönhet, utveckling och frihet att vara sig själva.

Uppdraget

Nyed Friskola Ekonomisk Förening har som uppdrag:

Att starta och driva skolor och förskolor vilka genom sin grundinställning visar alla barn att de är värdefulla individer med oändliga möjligheter.

Att starta och driva skolor och förskolor vilka ger barn verktyg som stödjer dem att leva sina liv med självinsikt och förmåga att ta vara på sin egen hälsa på alla plan, att nyfiket utforska och påverka sin omvärld, att i samarbete med andra forma det samhälle de önskar leva i.

Att inspirera och stödja andra att starta liknande skolor.