FAQ

Här besvarar vi några av de vanligaste frågorna som vi brukar få från vårdnadshavare.

Hittar du inte svar på just DIN fråga? Maila eller ring oss! Vi svarar gärna på dina frågor.

1. Behöver jag anmäla skolflytt till kommunen?

 • Om du har fyllt i elevregistrering här på vår hemsida kommer vi att anmäla till kommunen att ditt barn börjar hos oss.
 • Om du har kommunal fritidsplats behöver du säga upp den själv. Det gör du på mina sidor Karlstad Kommun.
 • Det är bra om du pratar med ditt barns lärare så att de är beredda på att ditt barn ska byta skola och att vi kommer att ta kontakt med dem för överlämning av dokumentation.

2. Vilket engagemang förväntas av föräldrarna på Backa Friskola?

Vi förväntar oss att alla vårdnadshavare deltar på:

 • Föräldramöte en gång per termin
 • Individuella utvecklingssamtal en gång per termin
 • Minst en aktivitet per år som organiseras för att stödja skolan att utveckla dess miljö och pedagogik. t.ex. trädgårdsdagar

Allt annat deltagande och stöd är välkommet men frivilligt. Du kan läsa mer i vår föräldrapolicy

3. Hur går det med finansieringen av starten? Finns de nödvändiga medlen eller är en lyckad crowdfunding avgörande?

 • Vi har lånelöfte från banken och vi har även fått några privata lån.
 • Vi har också fått ett bidrag från Vinnova och bidrag från Boverket för utveckling av utemiljön.
 • Crowdfunding är inte avgörande men varje krona som kommer in som donation innebär en krona mindre som vi behöver låna och därmed minskade räntor och amorteringar och en bättre ekonomi under de första åren.

4. Hur går det med rekrytering? Kommer skolan att ha legitimerade lärare?

 • Rekrytering pågår för fullt. Vi ser att Backa erbjuder en intressant och lockande arbetsplats och att intresset är stort.
 • Legitimerade klasslärare är tillsatta för alla klasser och presenteras här
 • De tjänster som kvarstår är skolläkare, specialpedagog, slöjdlärare och musiklärare.

5. Finns det tankar på samarbete med Kulturskolan i Karlstad?

 • Ja det är en önskan och något som vi arbetar med.
 • Kulturskolan är positiv till att samarbeta med oss och deras uppdrag gäller fristående skolor i lika hög grad som kommunala skolor.
 • Backa Friskola kommer också att ha mycket tid för de estetiska ämnena i det vanliga schemat.

6.  Betalar man för Fritids?

 • Ja. Föräldrar betalar samma avgift för fritidshem som övriga föräldrar i Karlstad Kommun.
 • Backa Friskola fakturerar avgiften månatligen och den avgörs av vårdnadshavarnas inkomst.
 • Regler och avgifter hittar du här.

7.  Ungefär när får vi veta skoltider?

 • Skoltider presenteras här.
 • Schema kommer att presenteras i augusti veckan före skolstart.

8. Finns det planer på samverkan med Nyedsskolan och övriga lokalsamhället för att undvika segregering och utanförskap för skolans elever?

 • Det finns en önskan om samarbete med Nyedsskola från vår sida. Tyvärr har kommunen svarat negativt på våra frågor om att planera för samarbete och motverkan av segregering. Vi kommer att fortsätta att nå ut men om Nyedsskola inte vill delta blir det inte möjligt för oss att skapa samarbete.
 • Vad gäller övriga lokalsamhället så är det vår önskan att bygga upp samarbeten med lokala föreningar och företag. Det är dock inte något som kommer att vara prioriterat under det första året utan något som vi kommer att satsa på att få till efter att de viktigaste basrutinerna på skolan är på plats och vi har stabilitet i verksamheten.

9. Hur ska skolans pedagogik utformas mer i detalj och av vem?

 • Skolans pedagogik kommer att utformas av en grupp pedagoger med utbildning och erfarenhet som kommer att arbeta med detta under april till juni.
 • Gruppen kommer att arbeta med att konkretisera skolans visioner och mål och ta fram stöd för lärarnas arbete.
 • Backa Friskola har mottagit en Innovationscheck på 100 000 kr från Vinnova för att finansiera detta utvecklingsarbete.
 • När det finns en färdig plan kommer den att presenteras här på hemsidan.

10. Hur fungerar det med skolskjuts?

 • Om du behöver skolskjuts kan du ta direkt kontakt med skolskjutssamordnaren för Karlstad Kommun: Anita Fjellklang Lundqvist, tel 054- 540 3377. Kommunen skall erbjuda skolskjuts om det inte innebär en ökad kostnad för dem i förhållande till om eleven skulle ha gått i den kommunala skolan. Dvs. om ditt barn ändå skulle ha haft skjuts till Nyeds skola skall kommunen fortsatt erbjuda skjuts till hållplatsen vid Nyeds skola även när eleven börjar på Backa Friskola. Läs mer om vilka regler som gäller här.
 • Vi kan stå med personal som möter upp elever vid Nyeds skola om det behövs.
 • Om Karlstad kommun inte kan erbjuda skolskjuts har vårdnadshavare själva ansvar för att skjutsa och hämta sina barn.
 • Vi undersöker möjligheten att erbjuda skolskjuts eller att ordna med ett samarbete mellan de förädlrar som behöver skolskjuts men vet inte ännu om vi kommer att ha resurser för att erbjuda detta de första åren.
 • Vårt långsiktiga mål är en egen skolbus men vi vet inte just nu när det kan bli aktuellt.

11. Tar skolans ägare ut vinst?

 • Nej.
 • Föreningen har som mål att generara vinst för återinvestering i verksamheten och för utveckling av fler liknande skolor men aldrig för utbetalning till ägarna/medlemmarna.

12. Hur fungerar styret av skolan?

 • Backa Friskola ägs och drivs av Nyed Friskola Ekonomisk Förening.
 • Föreningen har i dagsläget 5 medlemmar, varav 4 sitter i styrelsen.
 • Styrelsen sätter skolans vision och långsiktiga mål samt fattar policybeslut.
 • Styrelsen har ekonomiskt ansvar för skolan och förskolan.
 • Styrelsen har huvudmannaansvar för skolan och förskolan.
 • Styrelsen tillsätter rektor/förskolechef som är ansvariga för verksamheten.
 • Styrelsen väljs vid föreningens årsmöte.
 • För att bli medlem i föreningen krävs att man är antingen fastanställd eller har ett längre ideellt uppdrag inom Backa Förskola eller Backa Friskola.
 • Ansökan om medlemskap lämnas skriftligen till styrelsen på info@backafriskola.se