Bli Styrelsemedlem

Vi söker fler personer som vill engagera sig i skolans styrelse. Vi söker särskilt personer med pedagogisk erfarenhet och kompetens och personer med ett starkt kapital. Trots att styrelsemedlemmar i en ekonomisk förening inte är ekonomiskt ansvariga för verksamheten så tittar ändå bankerna på styrelsemedlemmarnas privatekonomi då föreningen ansöker om lån. En styrelse där många medlemmar är kapitalstarka ses som något positivt och gör bankerna mer benägna att lita på företaget. Som styrelsemedlem behöver du dela föreningens vision och värderingar och vara villig att engagera dig i styrelsearbetet. Du blir också ägare i företagat och kan vara med och påverka. Hör av dig till oss för att få reda på mer om vad det innebär.