Investeringslån

För att komplettera banklån och visa bankerna att företaget har ett kapitalstarkt stöd så skulle vi behöva några privatpersoner som är villiga att låna pengar till skolan. Minimibelopp för investeringslån är 50 000 kr. Vi erbjuder 5% ränta på investeringslån.Vi gör upp en avbetalningsplan som kan se olika ut i förhållande till långivarens önskemål och lånets storlek.

Vi kan inte lämna säkerhet för lånet eftersom vi inte äger några fastigheter. Dock har vi hittills hållit en god kontroll på föreningens ekonomi genom att justera utgifter i förhållande till intäkter. Vi har byggt upp en stabil ekonomi för förskolan och vi förväntar oss att göra detsamma med skolan. För mer information om föreningens ekonomi läs gärna vår affärsplan. Som bilagor till affärsplanen finns de två senaste årsredovisningarna, kommande tre års budget, projektbudget, med mera. Önskar du någon annan information är der bara att höra av sig, vi svarar gärna på frågor. Maila eller ring.

Kapitalbehov

Under det kommande året har Backa friskola stort behov av kapital för att investera i skolprojektet. Nya lokaler skall renoveras och inredas, personal skall rekryteras och löner betalas till de som driver projektet. Vi har ansökt om banklån och Leader bidrag men vi skulle också behöva stärka vårt kapital på andra sätt.

Totalt räknar vi med en minsta uppstartskostnad för skolan om 1.2 miljoner kr. Vårt mål är dock att vi skall få in 2 miljoner eftersom det skulle ge oss större marginal för oförutsedda utgifter och mer möjlighet att utveckla utemiljön och lokalerna på skolan utifrån de hållbara principer som vi önskar att skolan skall följa. Från och med skolstart i augusti kommer driften av skolan att täckas av skolpengen, som är densamma för alla skolor i Karlstad kommun.

Om du stödjer skolan ekonomiskt kan du vara säker på att alla pengarna används till att utveckla skolprojektet. Ingen vinst delas ut till ägarna och all eventuell vinst från verksamheten återinvesteras i skolan.