Investeringslån

För att komplettera banklån och visa bankerna att företaget har ett kapitalstarkt stöd så skulle vi behöva några privatpersoner som är villiga att låna pengar till skolan. Minimibelopp för investeringslån är 50 000 kr. Vi erbjuder 5% ränta på investeringslån. Vi gör upp en avbetalningsplan som kan se olika ut i förhållande till långivarens önskemål och lånets storlek.

Vi kan inte lämna säkerhet för lånet eftersom vi inte äger några fastigheter. Dock har vi hittills hållit en god kontroll på föreningens ekonomi genom att justera utgifter i förhållande till intäkter. Vi har byggt upp en stabil ekonomi för förskolan och vi förväntar oss att göra detsamma med skolan. För mer information om föreningens ekonomi läs gärna vår affärsplan. Som bilagor till affärsplanen finns de två senaste årsredovisningarna, kommande tre års budget, projektbudget, med mera. Önskar du någon annan information är der bara att höra av sig, vi svarar gärna på frågor. Maila eller ring.