Hur?

Det finns många olika sätt som du kan bidra! Här presenterar vi några möjligheter. Hör gärna av dig till oss om du har andra förslag och vill engagera dig på annat sätt.

Kapitalbehov

Under det kommande året har Backa friskola stort behov av kapital för att investera i skolprojektet. Nya lokaler skall renoveras och inredas, personal skall rekryteras och löner betalas till de som driver projektet. Vi har ansökt om banklån och Leader bidrag men vi skulle också behöva stärka vårt kapital på andra sätt.

Totalt räknar vi med en minsta uppstartskostnad för skolan om 1.2 miljoner kr. Vårt mål är dock att vi skall få in 2 miljoner eftersom det skulle ge oss större marginal för oförutsedda utgifter och mer möjlighet att utveckla utemiljön och lokalerna på skolan utifrån de hållbara principer som vi önskar att skolan skall följa. Från och med skolstart i augusti kommer driften av skolan att täckas av skolpengen, som är densamma för alla skolor i Karlstad kommun.

Om du stödjer skolan ekonomiskt kan du vara säker på att alla pengarna används till att utveckla skolprojektet. Ingen vinst delas ut till ägarna och all eventuell vinst från verksamheten återinvesteras i skolan.

Varför stödja oss?

Delar du vår vision om ett mer hållbart och hälsosamt samhälle? Tycker du som vi att en samhällsförändring börjar hos barnen? Önskar du liksom vi att alla barn skall kunna välja en skola där de upplever glädje, kreativitet, lust att lära, trygghet, gemenskap och frihet att vara sig själva?

I så fall kan du redan nu bidra till att förverkliga den visionen genom att stödja uppstarten av Backa Friskola. Att stödja Backa Friskola är mer än att bara stödja en skola i Molkom. Vårt mål är att med den här skolan så ett frö som kan leda till många fler skolor på andra orter och på långsikt till och med påverka skolpolitiken i Sverige.