Backa Friskola startar 2018

Skolinspektionen har godkänt vår ansökan! Vi har den 18e augusti 2018 fått tillstånd att starta skola med klasserna F-9 och fritidshem i Molkom, Karlstad kommun.

Anmäl ditt barn här!

Skolans Profil:

  • Ekologisk mat och miljö
  • Utomhuspedagogik och rörelse
  • Engagerade lärare som ser varje elev
  • Små klasser och utrymme för individen
  • Ämnesövergripande och normkritisk pedagogik
  • Ett holistiskt förhållningssätt
  • NVC – Non Violent Communitcation
  • Yoga, Mindfulness, Massage, Dans, Sång, Kreativitet

Backa Förskola

Vår förskola startade i februari 2015 med 6 barn och har idag 26 barn inskrivna. Läs mer på Förskolans egen hemsida. Du som är intresserad av förskolan kan också läsa förskolans verksamhetsplan eller maila till förskolechefen på forskolan@backafriskola.se.