Vår profil

  • Ekologisk mat och miljö
  • Små klasser och utrymme för individuell utveckling
  • Engagerade lärare som ser varje elev
  • Ämnesövergripande pedagogik
  • Mycket tid för rörelse och kreativitet
  • Empatisk kommunikation
  • Mindfulness och yoga för hälsa och välbefinnande

Backa Friskola startades i augusti 2018. I dagsläget har vi 28 elever i två klasser, F-1 och 4-7, samt fritids.

Vi hoppas utöka med fler klasser till hösten 2019 och har tillstånd att bedriva undervisning upp till åk 9.

Välkommen till vårens informationsträffar!

7 mars 18.00 – 19.30 Förskoleklass och fritids

4 april 18.00 – 19.30 Förskoleklass, grundskola och fritids

Under träffarna visar vi runt i lokalerna, berättar om vår pedagogiska profil och svarar på era frågor.

Du är också varmt välkommen att höra av dig på mail eller telefon för att ställa frågor om skolan eller boka in ett besök tillsammans med dina barn.

Anmäler dina barn till vår kö gör du här!

 

Backa Förskola

Vår förskola startade i februari 2015 med 6 barn och har idag 24 barn inskrivna. Läs mer på Förskolans egen hemsida. Du som är intresserad av förskolan kan också läsa förskolans verksamhetsplan eller maila till förskolechefen på info@backafriskola.se.

Välkommen till Öppet hus på Backa Förskola!

7 maj 14.00 – 17.00