Välkommen!

barn flygerBacka Friskola startar 2018!

Skolinspektionen har godkänt vår ansökan! Vi har den 18e augusti 2018 fått tillstånd att starta skola med klasserna F-9 och fritidshem i Molkom, Karlstad kommun.

Anmäll ditt barn här! Anmälan bör ske senast 30 oktober 2017 för att säkra en plats.

Välkommen på Informationsträff

27:e september 17.00
8:e oktober 16.00

Graningeskolans matsal.

Vi berättar om skolan, svarar på era frågor och tar emot era förslag.

Väl mött!

TillväxtSkolans Profil:

  • Ekologisk mat och miljö
  • Utomhuspedagogik och rörelse
  • Engagerade lärare som ser varje elev
  • Små klasser och utrymme för individen
  • Ämnesövergripande och normkritisk pedagogik
  • Ett holistiskt förhållningssätt
  • NVC – Non Violent Communitcation
  • Yoga, Mindfulness, Massage, Dans, Sång, Kreativitet

Om du är vill veta mer om skolan anmäler du ditt intresse i kontaktformuläret.

Backa Förskola

Vår förskola startade i februari 2015 med 6 barn och har idag 25 barn inskrivna. Förskolans egen hemsida är under uppbyggnad. Under fliken Aktuellt kan du följa förskolans utveckling under de senaste två åren i text och bild. Du som är intresserad av förskolan kan också läsa förskolans verksamhetsplan eller maila till förskolechefen på forskolan@backafriskola.se.