Välkommen

Backa Friskola startar 2018!

Den 30 januari lämnade vi in ansökan om att starta en F-9 skola hösten 2018. Redan nu kan du som har barn födda 2006 – 2017 anmäla ditt intresse här.

Skolans inriktning är en hållbar livsstil – både på ett inre och yttre plan. Målet är att lägga grunden för en inre hälsa som återspeglas i ett hälsosamt samhälle. Ett samhälle där människor lever i samklang med sig själva, varandra och naturen.

Backa Friskola vill vara en trygg och glädjefylld plats där eleverna erbjuds möjligheter att lära, växa och utforska sig själva och sin omgivning, på ett lekfullt, lustfyllt och naturligt sätt.

Att skolan har en holistisk grundsyn innebär att alla aspekter av människan ges plats – det mentala, det fysiska, det emotionella och det själsliga. Med denna inställning vill skolan stödja eleverna att växa upp som självkännande och kreativa individer rustade med förmåga att möta livets utmaningar och med kraft att själva välja hur de vill leva sina liv.

TillväxtSkolans Profil:

  • Ekologisk mat och miljö
  • Utomhuspedagogik och rörelse
  • Engagerade lärare som ser varje elev
  • Små klasser och utrymme för individen
  • Ämnesövergripande och normkritisk pedagogik
  • Ett holistiskt förhållningssätt
  • NVC – Non Violent Communitcation
  • Yoga, Mindfulness, Massage, Dans, Sång, Kreativitet

Om du är vill veta mer om skolan anmäler du ditt intresse i kontaktformuläret.

Backa Förskola

Vår förskola startade i februari 2015 med 6 barn och har idag 19 barn inskrivna. Förskolans egen hemsida är under uppbyggnad. Under fliken Aktuellt kan du följa förskolans utveckling under de senaste två åren i text och bild. Du som är intresserad av förskolan kan också läsa förskolans verksamhetsplan eller maila till förskolechefen på forskolan@backafriskola.se.