Backa Friskola startar 2018!

Skolinspektionen har godkänt vår ansökan! Vi har fått tillstånd att starta skola med klasserna F – 9 och fritidshem i Molkom, Karlstad kommun. Vi öppnar med klasserna F – 6 den 21 augusti. Vi har just nu 28 barn inskrivna och kan ta emot fler. Välkommen med din anmälan!

Crowdfunding!

Hjälp oss att starta Sveriges första holistiska skola! Vi samlar in 300 000 kr som kommer att användas för renovering och inredning av skolans lokaler med ekologiska och giftfria material. Trots att skolpengen täcker kostnaderna för driften av skolan när den väl igång så behöver vi själva finansiera uppstarten.  Därför ber vi om er hjälp! Donera på vår YouCaring kampanj som pågår 12 mars till 2 april och dela kampanjen med alla du känner!

Du kan också betala med Swish 1236147193.

Din insats betyder oerhört mycket för skolan och barnen! Tack för allt du bidrar med.

 

 

Backa Förskola

Vår förskola startade i februari 2015 med 6 barn och har idag 30 barn inskrivna. Läs mer på Förskolans egen hemsida. Du som är intresserad av förskolan kan också läsa förskolans verksamhetsplan eller maila till förskolechefen på forskolan@backafriskola.se.